مزایای حضور شرکت ها و سرمایه گذاران در بورس (زنگ بورس – قسمت دوم)

0
32
مزایای حضور شرکت ها و سرمایه گذاران در بورس

پذیرفته شدن شرکت ها و وارد شدن آن ها در بورس، برای آنها مزایای متعددی از جمله امکان تامین مالی با انتشار سهام دارد.

به گزارش عصر رمزارز،

امکان تامین مالی با انتشار سهام و انواع اوراق بهادار

شرکت ها با پذیرفته شدن در بورس می توانند منابع مالی لازم برای فعالیت و گسترش آن را از طریق عرضه سهام فراهم کنند.

امکان افزایش سرمایه از این طریق بسیار ساده تر از حالتی است که شرکت ها در خارج از بورس این کار را می کنند.

هم چنین به طور مثال انتشار اوراق مشارکت که براساس قانون تجارت به شرکت های سهامی عام این اجازه داده شده و طبعا حضور در یک بازار متمرکز این امر را به نحو چشمگیری تسهیل خواهد نمود.

به روز رسانی ارزش واقعی شرکت

ارزش سهام شرکت های بورسی و ارزش واقعی آن ها بر اساس عرضه و تقاضای بازار تعیین می شود.

قیمت سهام این شرکت ها هر روز با توجه به وضعیت شرکت (اوضاع مالی، رشد تولید، کاهش هزینه ها، افزایش فروش و برنامه های طرح و توسعه) و صنعتی که شرکت در آن قرار دارد، تعیین می شود.

صاحبان سهام نیز از مزیت تعیین روزانه ارزش دارایی هایشان، توسط یک بازار رسمی بهره مند خواهند شد.

به روز رسانی ارزش واقعی شرکت می تواند انعکاس دهنده نگرش یک بازار متخصص نسبت به آتیه شرکت باشد و این امر توانایی ارائه خط مشی مدیریتی به مجموعه مدیران شرکت های بورسی را در راهبرد اهداف خود فراهم خواهد ساخت.

 

 

معافیت های مالیاتی
شرکت هایی که سهامشان در بورس خریدوفروش می شود کمتر از سایر
شرکت ها مالیات م یپردازند و به این ترتیب هزینه آن ها کاهش و سودشان
افزایش پیدا می کند. ۰
کسب وجهه و اعتماد عمومی برای شرکت های پذیرفته شده
به هر شرکتی اجازه عرضه سهام در بورس داده نم یشود و شرک تها باید دارای
شرایط ویژ های باشند. برای مثال شرکت باید سهامی عام باشد، سودآور
باشد، مدت مشخصی از زمان فعالیتش گذشته وعملکرد قابل قبولی
داشته باشد، حداقل سرمایه معینی داشته باشد. چنین شرایطی باعث
اعتماد بیشتر سرمایه گذاران به شرکت های فعال در بورس م یشود. ۰
افزایش اعتبار داخلی و خارجی
شرکت های بورسی در مقابل بقیه شرکت ها از شفافیت و عملکرد بهتری
برخوردارند، نهادهای وام دهنده مثل بانک ها نیز این شرکت را در اولویت
م یگذارند. همچنین شرکت های پذیرفته شده در بورس از شرایط اطلاع
رسانی و تبلیغاتی مناسب تری برخوردارند، زیرا اطلاعات آن ها از طریق
رسانه و به طور مستمر به مردم اعلام می شود که این موضوع امتیاز ویژه ای
است. ارزیابی دائمی عملکرد شرکت در بازار و حساسیت فعالان بازار بورس
نسبت به فعالیت ها و برنامه های شرکت، زمینه های اعتبار مذکور را مهیا
می سازد.۰
زنگ بورس قسمت دوم مزایای حضور شرک تها و
سرمای هگذاران در بورس
۳
سرمایه گذاران در بورس، سهام شرک تهایی که در این بازار پذیرفته
شدند را خرید و فروش می کنند و مالک بخش معینی از آن می شوند
این مدل سرمایه گذاری مزایایی دارد:۰
کسب درآمد
در صورتی که سرمای هگذاری در بورس به صورت صحیح و آگاهانه
انجام گیرد، به دو شکل م یتواند این هدف را تأمین کند: یکی دریافت
سود نقدی و دیگری افزایش قیمت سهام. در بورس پتانسیل زیادی
برای کسب سود وجود دارد و به همین خاطر است که افراد بسیاری
به سمت آن جذب م یشوند.۰
قابلیت نقدشوندگی
افرادی که در بورس سرمای هگذاری م یکنند به محض تصمیم برای
فروش سهام، در کوتا هترین زمان ممکن م یتوانند سهام خود را به
پول نقد تبدیل کنند. لذا به جرات م یتوان گفت که اوراق بهادار از
نقدشوندگی بالاتری نسبت به سایر بازارهای سرمای هگذاری
برخوردارند.۰
برخورداری از حمایت قانونی
بورس بازاری قانونی است، بنابراین کلیه افرادی که در بورس سرمایه
گذاری می کنند، از حمایت قانونی برخوردار هستند. سازمان بورس بر
معاملات بورس تهران نظارت م یکند و اجازه فعالیت به افراد حقیقی
و حقوقی متخلف را نم یدهد.۰

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید